Nabídka výuky

Matematika

Matematiku u nás učíme studenty, kteří si potřebují zlepšit známku, připravit se na přijímací, srovnávací, maturitní, či jiné zkoušky, ale i ty, kteří se rozhodli rozvinout své nadprůměrné matematické schopnosti a chtějí se například připravit na různé matematické soutěže (Klokan, Matematická olympiáda, atd.).

Úspěchu v učení matematiky lze snadno dosáhnout díky jejímu pravidelnému procvičování po celý rok. Žáci, kteří pravidelně navštěvují naše lekce, nepotřebují žádné doučování na poslední chvíli. Máme však řešení i pro ty, kteří potřebují jen několik lekcí na dohnání učiva například po nemoci. Žáci si mohou vybrat, zda budou doučování navštěvovat 1x týdně, 2x týdně nebo i vícekrát za týden.

Studenti si mohou vybrat ze dvou forem doučování: skupinové nebo individuální.

Skupinová výuka je max. po 3 studentech na lektora. Je zachována vysoká intenzita výuky. Není podmínkou, aby studenti ve skupině byli ze stejného ročníku, každý pracuje na tom, co zrovna potřebuje. Skupinová výuka má za cíl především naučit samostatnosti v počítání. Pokud si student neví rady, lektor látku vysvětlí a pokračují v počítání. V případě žádosti lze vytvořit skupinku pouze pro dva žáky.

Individuální výuka je vhodná především pro slabší studenty, kteří potřebují neustálý dohled nad počítáním. Ovšem často se individuální výuka stává kontraproduktivní v tom, že se student spoléhá v počítání na lektora až příliš a snaha ze strany studenta není taková, jaká by měla být. Na tuto problematiku se naši lektoři zaměřují a snaží se i při individuální výuce naučit studenty samostatnosti.

S námi se můžete připravit na přijímací zkoušky

 • Příprava k přijímacím zkouškám na SŠ:
  Tento studijní program je přizpůsoben přípravě na přijímací zkoušky CERMAT. Pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy čerpáme z vlastních materiálů, cvičebnice, speciálně vytvořená pro studenty 9.tříd. Materiály obsahují příklady z testů CERMAT a typologicky podobných. Během přípravy studenti píší cvičné testy CERMAT, aby byl vidět pokrok a lektoři mohli nastavit systém další přípravy. Příprava probíhá ideálně od září do posledního týdne před 1.termínem přijímacích zkoušek.
 • Příprava k přijímacím zkouškám na 8, 6, 4 – letá gymnázia:
  Tento studijní program je přizpůsoben přípravě na přijímací zkoušky CERMAT. Klademe důraz na procvičování zejména těch úloh, které žákům dělají problémy. Součástí přípravy je pravidelné a průběžné psaní a vyhodnocovaní cvičných testů. Příprava probíhá ideálně od září do posledního týdne před 1.termínem přijímacích zkoušek.
 • Příprava k maturitní zkoušce:
  Po úvodní diagnostice sestavíme individuální plán přípravy založené na procvičování typových úloh vyskytujících se v maturitních testech. Oficiální cvičné testy jsou součástí přípravy k maturitní zkoušce. Během přípravy studenti píší zkušební maturitní testy. Příprava probíhá ideálně od září do posledního týdne před termínem maturitních zkoušek.
 • Příprava k přijímací zkoušce na vysokou školu:
  Tento program je určen pro studenty, kteří již mají vybranou vysokou školu a připravují se k výběrovému řízení. Každému studentovi sestavíme individuální plán přípravy založený na procvičování typových úloh vyskytujících se v přijímacím řízení na konkrétní vysokou školu.

Kromě matematiky nabízíme také výuku dalších předmětů.

Aktuálně máme v nabídce:

 • češtinu
 • angličtinu
 • fyziku, chemii, biologii apod.